Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

2mag
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabuffyrulez buffyrulez
2mag
4812 b316 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabuffyrulez buffyrulez
2mag
2mag
2738 a1f4 390
fb.com

Często nie wierzą w miłość - w taką miłość na całe życie.
Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy.
Albo, że my zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem.
Nie wierzą, że można kochać
raz
zupełnie
całkowicie
i bezwarunkowo


aleksandrastec.pl/czym-dla-milosc
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
2mag
2mag

April 26 2017

2mag
5463 46e6 390
Reposted fromGIFer GIFer viairie irie
2mag
Ostatnio coraz częściej wracasz do mnie myślami. Powinnam już dawno o Tobie zapomnieć. Nie mogę pozwalać Ci na takie nagłe powroty. Niszczysz tym wszystko. Niszczysz to co przez długi i trudny czas układałam sama.
2mag
8340 dc67 390

May 04 2015

2mag
4972 e2cc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianattaly nattaly

April 30 2015

2mag

April 29 2015

2mag

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viahalotoja halotoja
2mag
4427 5ade 390
white ink tattoo
Reposted fromapatia apatia viahalotoja halotoja

April 28 2015

2mag
9959 f790 390
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia
2mag
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
2mag
2mag
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhiena hiena viatrueloveortruepain trueloveortruepain
2mag
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
2mag
2mag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl